ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

WIKI TRAVEL SERVICES
Τουριστικό γραφείο “e-services”

τηλ κέντρο:
2310 477227
email:
info@wikitravel.gr

Αριθμός αδείας Υπουργείου Τουρισμού:
0933E70000135201
ΑΦΜ No:
EL-100172869
Έδρα επιχείρησης:
Δήμος Θέρμης, Θεσσαλονίκη
Διέυθυνση αλληλογραφίας:
ΤΘ 336, ΤΚ 57006, Σουρωτη, Δήμος Θέρμης, Θεσσαλονίκη